Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leger. - Landmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 3074 van 2 juni 2020: Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau B, F. Vercruysse, op 26 juni 2018 benoemd in de graad van onderluitenant, Wordt kan

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2020015060
pub.
29/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015060

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Landmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 3074 van 2 juni 2020: Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau B, F. Vercruysse, op 26 juni 2018 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2017, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau B en wordt in de vakrichting technieken van grondmaterieel ingeschreven. Hij wordt gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau B van de normale en bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.

Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau B, S. France, op 26 september 2018 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2017, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau B en wordt in de vakrichting inwerkingstelling van grondwapensystemen ingeschreven. Hij wordt gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau B van de normale en bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.

Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau B, R. De Lille, op 26 maart 2019 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2017, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau B en wordt in de vakrichting militaire en burgergenie ingeschreven. Hij wordt gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau B van de normale en bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^