Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 november 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ereconsuls Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2020 : 1. Wordt, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Elisabeth DE LOBEL, honorair Consul van België te Korfoe. 2. Wordt Mevr. Isabella A Bij koninklijk

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2020043480
pub.
06/11/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043480

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Ereconsuls Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 29/07/2020 numac 2020015266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042371 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende de gedeeltelijke om type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020015187 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook van de beperkingen en modaliteiten voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 h sluiten : 1. Wordt, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr.Elisabeth DE LOBEL, honorair Consul van België te Korfoe. 2. Wordt Mevr.Isabella Aikaterini EMMANOUILIDOU voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Korfoe met als ressort de regio Ionische Eilanden.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020042375 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende zeevarenden sluiten : 1. Wordt, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr.Joëlle SCAGLIA, honorair Consul van België te Ajaccio. 2. Wordt de heer Jean-Pierre AUDISIO voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Ajaccio met als ressort de Departementen Zuid-Corsica en Hoog Corsica. Ontslag en benoeming. - Wijziging ressort Bij koninklijk besluit van 18 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren sluiten : 1. Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Michel DEMARE, honorair Consul van België te Bazel, met ingang van 5 juni 2019.2. Wordt Mevr.Jacqueline HAVERALS voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Bazel. 3. Wordt het ressort van het Consulaat van België te Bazel als volgt vastgesteld : de Kantons Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothurn, Jura en Aargau. Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012283 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018011810 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012032 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hem in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018031125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018202427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli sluiten : Wordt de heer Siddhartha KUNTI voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Southampton met als ressort de Graafschappen Devon, Cornwall, Dorset, Wiltshire, Isle of Wight en Hampshire.

Ontslagen Bij koninklijk besluit van 9 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de deelsector van sluiten : 1. Wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Maurice LACLABERE, honorair Vice-Consul van België te Antofagasta.2. Wordt de heer Maurice LACLABERE ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. Bij koninklijke besluiten van 31 juli 2020 : Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Renato FERREIRA BARCO, honorair Consul van België te Santos, met ingang van 4 november 2019.

Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Bernard VAN den WOUWER, ereconsul van België te Manama, met ingang van 13 december 2019.

Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042611 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Infrabel type koninklijk besluit prom. 09/08/2020 pub. 26/08/2020 numac 2020031197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende oprichting van een "Just Culture" platform sluiten : Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Siddhartha KUNTI, ereconsul van België te Southampton.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020042375 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende zeevarenden sluiten : Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Erik VERSAVEL, ereconsul van België te Ulaanbaatar.

Oprichtingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020042375 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende zeevarenden sluiten : 1. Wordt te George Town (Maleisië) een Consulaat van België opgericht met als ressort de deelstaat Penang.2. Wordt de heer Michel VAN CROMBRUGGE, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te George Town. Bij koninklijk besluit van 27 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020043253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020203893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015621 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 22 augustus 2020 houdende uitvoering van artikel 2, achtste lid, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie , met betrekking to type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Tariferingsbureau "Bouw" sluiten : 1. Wordt te Casablanca een Consulaat van België opgericht met als ressort de regio Casablanca-Settat.2. Wordt de heer Saïd ALJ voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Casablanca. Afschaffing. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042611 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Infrabel type koninklijk besluit prom. 09/08/2020 pub. 26/08/2020 numac 2020031197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende oprichting van een "Just Culture" platform sluiten : 1. Wordt het consulaat van België te San Antonio afgeschaft met ingang van 15 september 2020 `s avonds.2. Wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Robert BRAUBACH, honorair Consul van België te San Antonio, met ingang van 15 september 2020.

begin


Publicatie : 2020-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^