Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020 wordt Mevr. Clara Lonneville, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juni 2020.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020044306
pub.
18/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^