Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat in werking tree Bij hetz

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020203621
pub.
08/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203621

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag van een personaliteit van deze Raad sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer GEVAERT Thomas, arts-specialist.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DIRIX Luc, arts-specialist, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde raad, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van het artsenkorps, ter vervanging van de heer GEVAERT Thomas, wiens mandaat hij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^