Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 aug Bij hetz

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020203627
pub.
05/10/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203627

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag van een personaliteit van deze Raad type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 27/08/2020 numac 2020042754 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015459 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2020 sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2020, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer HERMESSE Jean.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DEGRYSE Elisabeth benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij voornoemde raad, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer HERMESSE Jean, wiens mandaat zij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^