Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, is mevrouw PAPAZISSIS Aphrodite benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN GENECHTEN Iv

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020205037
pub.
28/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020205037

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020204950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2020 tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren sluiten, is mevrouw PAPAZISSIS Aphrodite benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN GENECHTEN Ivo wiens mandaat zij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^