Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt aan de heer Gianni DUVILLIER eervol onts - wordt, op

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020205534
pub.
28/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020205534

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020204950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2020 tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij het Instituut voor Octrooigemachtigden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020043923 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt aan de heer Gianni DUVILLIER eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie; - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisatie, benoemd ten titel van plaatsvervangend lid van hetzelfde Beheerscomité van de sociale zekerheid, de heer Louis WARLOP, ter vervanging van de heer Gianni DUVILLIER, wiens mandaat hij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^