Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Technisch comité voor de preventie van arbeidsongevallen, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bek Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021200566
pub.
10/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021200566

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Technisch comité voor de preventie van arbeidsongevallen, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de heer VAN VLEM Jonas, eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het technisch comité voor de preventie van arbeidsongevallen, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer AVCI Mikail, tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de werknemers, ter vervanging van de heer VAN VLEM Jonas, wiens mandaat hij zal voltooien.


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^