Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. - Beheerscomité Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 28 april 2021 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2020, wordt mevrouw Camille DIEU benoemd tot voorzitster van het Beh

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021202215
pub.
05/05/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^