Benoemingen
gepubliceerd op 01 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur Strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen. - Onslag Bij ministerieel besluit van 26 juni 1997 is de heer H.G. Gindt benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hoei, het penitentiair schoolcentrum te Marn Bij koninkl

bron
ministerie van justitie
numac
1997009780
pub.
01/10/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Bestuur Strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen. - Onslag Bij ministerieel besluit van 26 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997016172 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest sluiten is de heer H.G. Gindt benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hoei, het penitentiair schoolcentrum te Marneffe en de strafinrichting te Andenne, ter vervanging van Mevr. M. Casterman, ontslagnemend.

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 1997 zijn : Mevr. Beeckmans de West-Meerbeeck, M., benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de strafinrichting te Lantin en de inrichting tot bescherming van de maatschappij te Paifve, ter vervanging van Mevr. Thomas, M., ontslagnemend; de heer Tixhon, A., benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Dinant, ter vervanging van de heer Dulieu, E., ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 1997 wordt Mevr. Anna Keuleers benoemd tot secretaris van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Mechelen, met ingang van 1 september 1997, ter vervanging van de heer Josephus Lauwerys, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 1997 wordt Mevr. Jacqueline Gils benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Mechelen, ter vervanging van de heer Frans Baelus, overleden.

Bij ministerieel besluit van 30 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997022490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juli 1982 tot aanstelling van de leden van de Commissie Gevaarlijke Produkten type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997003345 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 30 juni 1997van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 07/08/1997 numac 1997011259 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 04/09/1997 numac 1997022513 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997011258 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 27 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 23/07/1997 numac 1997011257 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 49 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de heer Wim Lams benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Antwerpen, ter vervanging van Mevr. F. Hekkers, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 30 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997022490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juli 1982 tot aanstelling van de leden van de Commissie Gevaarlijke Produkten type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997003345 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 30 juni 1997van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 07/08/1997 numac 1997011259 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 04/09/1997 numac 1997022513 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997011258 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 27 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 23/07/1997 numac 1997011257 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 49 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de heer Marcel Vanhex benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hasselt.

Bij ministerieel besluit van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997016205 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot oprichting van het Comité van deskundigen bedoeld in artikel 5, § 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, hierna 'dierentuinencommissie' genoemd type ministerieel besluit prom. 17/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997014178 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van installateurs van huisschakelaars en van installateurs voor eigen rekening sluiten is de heer Gaston Schruers benoemd tot voorzitter van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hasselt, ter vervanging van Mevr. Suzanne Thoeye, ontslagnemend.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997003484 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitster van het directiecomité van de Effectenbeursvennootschap van Antwerpen type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997022664 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022768 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997022650 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997022678 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997022621 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 betreffende de invoer van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en van sommige andere voedingsmiddelen uit derde landen type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997003482 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de Federale Participatiemaatschappij wordt gelast aandelen van de N.V. Beroepskrediet over te dragen sluiten wordt een einde gesteld aan het ambt van de heer Chalon, Germain, geboren op 19 september 1933, directeur 2e klasse, bij de gevangenis te Aarlen, met ingang van 1 januari 1998.

Hij mag zijn aanspraak op pensioen doen gelden en is gemachtigd tot het voeren van de eretitel van zijn ambt.

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997016234 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1994 tot vaststelling van de analysemethoden voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers sluiten is de heer R. Dehan benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hoei, het penitentiair schoolcentrum te Marneffe en de strafinrichting te Andenne.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^