Benoemingen
gepubliceerd op 30 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1997 wordt Mevr. Françoise Detrez op 1 februari 1997 tot attaché, categorie administratief, benoemd. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeen Bij beslui

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029289
pub.
30/08/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Personeel. Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 10 oktober 1989 tot vaststelling van de lijst van de substanties en van de middelen bedoeld bij de wet van 2 april 1965 waarbij de dopingpraktijk verboden wordt bij s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende ontlasting en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Universiteit Bergen-Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het personeel van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » van sommige nadere regels voor de toepassing van arti- kel 7, § 3, b, 2, van het koninklijk besluit van 8 augustus 1 sluiten wordt Mevr. Françoise Detrez op 1 februari 1997 tot attaché, categorie administratief, benoemd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 10 oktober 1989 tot vaststelling van de lijst van de substanties en van de middelen bedoeld bij de wet van 2 april 1965 waarbij de dopingpraktijk verboden wordt bij s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende ontlasting en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Universiteit Bergen-Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het personeel van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » van sommige nadere regels voor de toepassing van arti- kel 7, § 3, b, 2, van het koninklijk besluit van 8 augustus 1 sluiten wordt de heer Joseph Jacques op 1 juli 1997 tot eerstaanwezend inspecteur, categorie inspectie, benoemd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende eervolle ontslagverlening uit zijn ambt aan de heer Claude Linkenheld. - Uittreksel. - Erratum sluiten wordt op 1 juni 1997 aan de heer Claude Linkenheld, attaché, eervol ontslag verleend uit zijn ambt.

Vanaf deze datum is betrokkene ertoe gemachtigd zijn rechten op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^