Benoemingen
gepubliceerd op 23 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 1998 wordt Mevr. Oliosi, Christine, bestuurschef bij de strafinrichting te Jamioulx, op datum van 1 mei 1998, ter plaatse bevorderd tot direct Bij ministe

bron
ministerie van justitie
numac
1998009607
pub.
23/09/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 1998 wordt Mevr. Oliosi, Christine, bestuurschef bij de strafinrichting te Jamioulx, op datum van 1 mei 1998, ter plaatse bevorderd tot directeur 3e klasse.

Bij ministerieel besluit van 24 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012684 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 januari 1998 in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, paragraaf 8 van het koninklijk besluit van 5 febru type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998012681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012683 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de sociale werkplaatsen en de « entreprises d'insertion » van de privé- sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012692 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure van toepassing van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998011239 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012682 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de universitaire ziekenhuizen die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, paragraaf 5, eerste lid, en van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten is Mevr. Ingrid Lombaert, benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij het Penitentiair Schoolcentrum te Hoogstraten en de strafinrichting te Wortel.

Bij ministerieel besluit van 25 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998016232 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen en plaatsvervangende secretarissen van de pachtprijzencommissies sluiten is de heer M. Daix benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Namen, ter vervanging van de heer J. Verhoeven, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 4 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011273 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging bedoeld bij artikel 23, § 3, van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g. type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016285 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g sluiten is de heer Jacques Ceulenaere benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Gent.

Bij ministerieel besluit van 4 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011273 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging bedoeld bij artikel 23, § 3, van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g. type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016285 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g sluiten is de heer Raoul Hauspy benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Gent.

Bij ministerieel besluit van 4 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011273 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging bedoeld bij artikel 23, § 3, van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g. type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016285 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g sluiten is de heer Roland De Cock benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Gent.

Bij ministerieel besluit van 4 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011273 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging bedoeld bij artikel 23, § 3, van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g. type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016285 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g sluiten is de heer Luc Smeets benoemd tot ondervoorzitter van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hasselt.

Bij ministerieel besluit van 4 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011273 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging bedoeld bij artikel 23, § 3, van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g. type ministerieel besluit prom. 04/09/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016285 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g sluiten is Mevr. Chantalle Burin benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hasselt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^