Benoemingen
gepubliceerd op 17 september 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 wordt Mevr. Laurence Chavalle benoemd tot Rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Personeel dat ter beschikking wordt gesteld v Bij kon

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000517
pub.
17/09/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012178 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012177 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tewerkstelling en de ter beschikkingstelling van sommige uitzendkrach type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003250 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003192 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999021130 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken sluiten wordt Mevr. Laurence Chavalle benoemd tot Rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de Provinciegouverneurs, met ingang van 1 februari 1999.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012178 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012177 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tewerkstelling en de ter beschikkingstelling van sommige uitzendkrach type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003250 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003192 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999021130 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken sluiten wordt Mevr. Martine Dirickx benoemd tot Rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de Provinciegouverneurs, met ingang van 1 februari 1999.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012178 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012177 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tewerkstelling en de ter beschikkingstelling van sommige uitzendkrach type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003250 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003192 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 09/04/1999 numac 1999021130 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken sluiten wordt de heer Nicolas Tuts, benoemd tot Rijksambtenaar in de graad van industrieel ingenieur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gewestelijke diensten, met ingang van 1 januari 1999.

Bij koninklijk besluit van 20 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999014073 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999014070 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999011165 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999002072 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999002073 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot organisatie van de benoeming, de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren die belast worden met het beheer van sommige overhe type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot organisatie van de benoeming, de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren die belast worden met het beheer van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten sluiten wordt de heer Christophe Lannois benoemd tot Rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Frans taalkader, Centrale diensten, met ingang van 1 maart 1999.

Bij koninklijk besluit van 23 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 22/09/1999 numac 1999000398 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999000568 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000390 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en van r sluiten wordt Mevr. Anne Van Mulders, met ingang van 30 april 1999, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur (jurist) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Centrale Diensten - Nederlands taalkader.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^