Benoemingen
gepubliceerd op 17 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 6 januari 1999 werden de volgende adjunct-adviseurs 10B bevorderd door verhoging in weddeschaal tot weddeschaal 10C, op de datum en in het taalkader zoals respectievelijk ver Voor de

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016039
pub.
17/02/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 6 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/1999 pub. 09/01/1999 numac 1998000818 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 1978 betreffende de bevorderingsprocedure van de onderofficieren van het operationeel korps van de rijkswacht type ministerieel besluit prom. 06/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999002003 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Interdepartementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure type ministerieel besluit prom. 06/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999002004 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Departementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure sluiten werden de volgende adjunct-adviseurs 10B bevorderd door verhoging in weddeschaal tot weddeschaal 10C, op de datum en in het taalkader zoals respectievelijk vermeld, naast hun naam, in de tweede en de derde kolom van de hieronderstaande tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^