Benoemingen
gepubliceerd op 27 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 wordt de heer Wauthier, Albert, adviseur-generaal bij het Bestuur voor het KMO-Beleid , in overtal bekleed met de graad van directeur-generaal (rang 16) bij (...) Overeen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016115
pub.
27/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 wordt de heer Wauthier, Albert, adviseur-generaal bij het Bestuur voor het KMO-Beleid (DG1), in overtal bekleed met de graad van directeur-generaal (rang 16) bij het Bestuur voor het KMO-Beleid (DG1) bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw en als directeur-generaal, aangewezen als tweetalig adjunct bij de heer Desmet-Carlier, Roger, directeur-generaal bij het Bestuur voor het KMO-Beleid (DG1) bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^