Benoemingen
gepubliceerd op 29 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 wordt, de heer Van Kerckhove, Hans, met ingang van 5 januari 200 Het ber

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022263
pub.
29/08/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 wordt, de heer Van Kerckhove, Hans, met ingang van 5 januari 2000 benoemd in de graad van stagedoend financieel inspecteur, in het Nederlandse taalkader, bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^