Benoemingen
gepubliceerd op 26 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Glenda Vanholme met ingang van 1 september 2000 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 september 1999. Bij konin Bij koninklijk

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012325
pub.
26/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Glenda Vanholme met ingang van 1 september 2000 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 september 1999.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Sarah Vergauwen met ingang van 6 oktober 2000 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur (jurist), met ranginneming op 1 oktober 1999.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Nadine Gilis met ingang van 28 november 2000 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur (jurist), met ranginneming op 1 september 1999.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akten met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^