Benoemingen
gepubliceerd op 22 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2001 wordt Mevr. Looze, Paulette, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw er, met ingang van 1 oktober 2000, op het Nederlands taal(...) Overeenkoms

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016074
pub.
22/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2001 wordt Mevr. Looze, Paulette, adjunct-adviseur (rang 10) bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw er, met ingang van 1 oktober 2000, op het Nederlands taalkader bevorderd tot de graad van adviseur (rang 13) bij het Secretariaat-generaal, Bestuur der Algemene Diensten, dienst Algemene Zaken.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^