Benoemingen
gepubliceerd op 04 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming en bevordering Bij ministerieel besluit van 16 maart 2001 wordt Mevr. Zeippen, Cathleen, adjunct-adviseur, met ingang van 1 juli 1999, in het Frans taalkader bevorderd door verhoging in weddenschaal tot weddenschaal 10C.

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016137
pub.
04/05/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Benoeming en bevordering Bij ministerieel besluit van 16 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001009054 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001012281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening sluiten wordt Mevr. Zeippen, Cathleen, adjunct-adviseur, met ingang van 1 juli 1999, in het Frans taalkader bevorderd door verhoging in weddenschaal tot weddenschaal 10C. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^