Benoemingen
gepubliceerd op 19 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 11 december 2001, wordt Dr. Desreumaux, Dirk, geneesheer bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, met ingang van 1 oktober 2001, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar het Het ber

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022997
pub.
19/02/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 11 december 2001, wordt Dr. Desreumaux, Dirk, geneesheer bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, met ingang van 1 oktober 2001, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Buitendiensten, in de graad van geneesheer.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^