Benoemingen
gepubliceerd op 26 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 21 december 2001 wordt de heer Renault, Jean, ingenieur-directeur aangesteld in een betrekking bij het Hoofdbestuur, met ingang van 1 april 2001, bevorderd door ve(...) Overeenkomst

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016064
pub.
26/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 25/05/2002 numac 2002035178 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 20/02/2002 numac 2002022008 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 1958 ter uitvoering van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003671 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002003005 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002016004 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1999 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verde type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten wordt de heer Renault, Jean, ingenieur-directeur (rang 13) aangesteld in een betrekking bij het Hoofdbestuur, met ingang van 1 april 2001, bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de weddenschaal 13E. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^