Benoemingen
gepubliceerd op 04 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003, is de heer Boumal, Jean-Marc, stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009641
pub.
04/08/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen alsmede van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen, teneinde daarin type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003002122 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten sluiten, is de heer Boumal, Jean-Marc, stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in vast verband benoemd en hij neemt rang in op 1 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 april 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende maatregelen tot de bevordering van de werkgelegenheid en type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart sluiten, is de heer Thiry, Benjamin, stagedoend psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoeringen van Straffen en Maatregelen, in vast verband benoemd en hij neemt rang in op 1 oktober 2001.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 april 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende maatregelen tot de bevordering van de werkgelegenheid en type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart sluiten, is Mevr. Collard, Cécile, stagedoend psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in vast verband benoemd en zij neemt rang in op 1 oktober 2001.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 april 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende maatregelen tot de bevordering van de werkgelegenheid en type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart sluiten, is Mevr. Lebecque, Vanessa, stagedoend psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in vast verband benoemd en zij neemt rang in op 1 augustus 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^