Benoemingen
gepubliceerd op 05 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming van een stagedoend sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003, wordt de heer Eraly, Luc, met ingang van 1 november 2002, benoemd in de graad van sta Het beroep

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022566
pub.
05/08/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming van een stagedoend sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003, wordt de heer Eraly, Luc, met ingang van 1 november 2002, benoemd in de graad van stagedoend sociaal inspecteur (Nederlandse taalrol) bij de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^