Benoemingen
gepubliceerd op 18 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 wordt de heer Versnick, Jan, met ingang van 15 oktober 2002, in vast verband benoemd tot industrieel ingenieur bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Vo

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2003022702
pub.
18/06/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003280 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 128 en 129 van de programmawet van 2 augustus 2002 type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003021142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van Z.K.H. Prins Filip, Prins van België, tot erevoorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor het jaar 2001 in type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de omzetting in euro van de baremieke loonschalen type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 ju sluiten wordt de heer Versnick, Jan, met ingang van 15 oktober 2002, in vast verband benoemd tot industrieel ingenieur bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Laboratorium Tervuren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^