Benoemingen
gepubliceerd op 15 september 2004

Personeel en Organisatie Benoeming. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 15 juli 2004 werd met ingang van 1 augustus 2004, de heer Verdonck, Philippe, geboren op 25 april 1966, benoemd in de hoedanigheid van Directeur bij de Beleidscel « M Bij minist

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011341
pub.
15/09/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoeming. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004022641 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit inzake de analysemethode voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004027262 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten werd met ingang van 1 augustus 2004, de heer Verdonck, Philippe, geboren op 25 april 1966, benoemd in de hoedanigheid van Directeur bij de Beleidscel « Middenstand » van de Minister van Middenstand en Landbouw.

Bij ministerieel besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004022641 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit inzake de analysemethode voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004027262 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten werd met ingang van 31 juli 2004 's avonds aan de heer Jean-Pierre Remacle, ontslag verleend uit zijn ambt van Directeur bij de Beleidscel « Middenstand ».

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^