Benoemingen
gepubliceerd op 21 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2005 wordt Mevr. Vanessa Roorda met ingang van 1 juli 2005 tot rijksambtenaar benoemd als attaché, met ranginneming op 1 juli 2004. Bij koninklijk besluit van 28 september Bij koninklij

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012484
pub.
21/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2005 wordt Mevr. Vanessa Roorda met ingang van 1 juli 2005 tot rijksambtenaar benoemd als attaché, met ranginneming op 1 juli 2004.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2005 wordt de heer Filip Saerens met ingang van 1 juli 2005 tot rijksambtenaar benoemd als attaché, met ranginneming op 1 juli 2004.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2005 wordt de heer Werner Keppens met ingang van 1 juli 2005 tot rijksambtenaar benoemd als attaché, met ranginneming op 1 juli 2004.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2005 wordt de heer Koen Biermans met ingang van 1 juli 2005 tot rijksambtenaar benoemd als attaché, met ranginneming op 1 juli 2004.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akten met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^