Benoemingen
gepubliceerd op 09 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 wordt de heer Ausloos, Gert, werkleider, met ingang van 1 april 2003, in het Nederlands taalkader, benoemd tot hoofd van een afde Overee

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005035695
pub.
09/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 wordt de heer Ausloos, Gert, werkleider, met ingang van 1 april 2003, in het Nederlands taalkader, benoemd tot hoofd van een afdeling (trap III) bij de Nationale Plantentuin van België.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 wordt Mevr. De Block, Petra, met ingang van 1 mei 2003, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan in het Nederlands taalkader, en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij de Nationale Plantentuin van België.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 wordt de heer Degreef, Jérôme, werkleider (rang B), met ingang van 1 maart 2003, in het Franstalig taalkader, benoemd tot hoofd van een departement (trap II) bij de Nationale Plantentuin van België.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 wordt de heer Raspé, Olivier, met ingang van 4 oktober 2003, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan in het Franstalig taalkader, en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij de Nationale Plantentuin van België.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^