Benoemingen
gepubliceerd op 22 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is Mevr. Caroline Criel, stagedoend directeur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, i Bij koni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006010034
pub.
22/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor publicatie van een brochure voor de consument over voedingswaarde-etikettering type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de acties van het NVGP bij de minstbedeelden type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007022176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 50.000 EUR aan de naamloze vennootschap « Cerbux Invest » type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de organisatie van « Gemeenten in vorm » type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de vertegenwoordiging van het NVGP op salons en beurzen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de posttest van de NVGP-campagne sluiten is Mevr. Caroline Criel, stagedoend directeur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in vast verband benoemd en zij neemt rang in op 1 maart 2005.

Bij koninklijk besluit van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor publicatie van een brochure voor de consument over voedingswaarde-etikettering type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de acties van het NVGP bij de minstbedeelden type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007022176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 50.000 EUR aan de naamloze vennootschap « Cerbux Invest » type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de organisatie van « Gemeenten in vorm » type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de vertegenwoordiging van het NVGP op salons en beurzen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de posttest van de NVGP-campagne sluiten is Mevr. Ann De Meyer, stagedoend directeur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in vast verband benoemd en zij neemt rang in op 1 maart 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^