Benoemingen
gepubliceerd op 26 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Benoemingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 23 januari 2006 werd met ingang van 1 november 2005 de heer Stefan Drisque, geboren op 29 juli 1965, door verhoging naar een hogere klasse b Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011160
pub.
26/05/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoemingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 23 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in uitvoering van artikel 1 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van de personen die b type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2004 tot o type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de uitsluitingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de bevordering type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van sluiten werd met ingang van 1 november 2005 de heer Stefan Drisque, geboren op 29 juli 1965, door verhoging naar een hogere klasse benoemd tot de titel van adviseur, met ranginneming op 1 juni 2005.

Bij koninklijk besluit van 23 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in uitvoering van artikel 1 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van de personen die b type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2004 tot o type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de uitsluitingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de bevordering type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van sluiten werd met ingang van 1 november 2005 de heer Jérôme Debrulle, geboren op 12 september 1967, door verhoging naar een hogere klasse benoemd tot de titel van adviseur, met ranginneming op 1 mei 2005.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^