Benoemingen
gepubliceerd op 15 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 werd met ingang van 1 mei 2006, de heer Guy Raucq, geboren op 3 februari 1954, in vast verband benoemd in de titel van attaché. Bij koninklijk besluit va Overeenkomsti

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011497
pub.
15/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 werd met ingang van 1 mei 2006, de heer Guy Raucq, geboren op 3 februari 1954, in vast verband benoemd in de titel van attaché.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 werd met ingang van 1 juni 2006, de heer Salah Morchide Elidrissi, geboren op 22 juni 1965, in vast verband benoemd in de titel van attaché.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^