Benoemingen
gepubliceerd op 07 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2006 wordt Mevr. Nathalie Gendarme, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 december 2004 en uitwerking op 1 december 2005. Bij koninklijk besluit van Bij koninklijk

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014246
pub.
07/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter uitvoering van de richtlijn 2004/112/EG van de Commissie van 13 december 2004 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1998 ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende unifor type koninklijk besluit prom. 23/03/2006 pub. 07/04/2006 numac 2006003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2006 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 euro en van gouden herdenkingsmuntstukken van 100 euro sluiten wordt Mevr. Nathalie Gendarme, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 december 2004 en uitwerking op 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006200677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 86 van 21 december 2005, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2005 en 2006, van de procedure van tenuitvoerlegging type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006200740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 87 van 25 januari 2006, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" naar het "gezo type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006200707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de loonvoorwaarden bij managementondersteuning, op type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot opheffing van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de ARAB-vergoeding van het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, i type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006200814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen, de risicogroepen en de beroepsopleid type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van een begeleidingsprocedure en van actiemiddelen op type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006200716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven wer sluiten wordt de heer Pierre-Christophe Gabelica, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 januari 2005 en uitwerking op 1 januari 2006.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006200677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 86 van 21 december 2005, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2005 en 2006, van de procedure van tenuitvoerlegging type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006200740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 87 van 25 januari 2006, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" naar het "gezo type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006200707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de loonvoorwaarden bij managementondersteuning, op type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot opheffing van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de ARAB-vergoeding van het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, i type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006200814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen, de risicogroepen en de beroepsopleid type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van een begeleidingsprocedure en van actiemiddelen op type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006200716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven wer sluiten wordt de heer Laurent Tasquin, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 januari 2005 en uitwerking op 1 januari 2006.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006200677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 86 van 21 december 2005, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2005 en 2006, van de procedure van tenuitvoerlegging type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006200740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 87 van 25 januari 2006, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" naar het "gezo type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006200707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de loonvoorwaarden bij managementondersteuning, op type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot opheffing van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de ARAB-vergoeding van het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, i type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006200814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen, de risicogroepen en de beroepsopleid type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van een begeleidingsprocedure en van actiemiddelen op type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006200716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven wer sluiten wordt de heer Thierry Peeters, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 februari 2005 en uitwerking op 1 februari 2006.

Bij koninklijk besluit van 5 april 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/04/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 05/04/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld in de onderneming sluiten wordt de heer Gauthier, Melin, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 februari 2005 en uitwerking op 1 februari 2006.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndikeerden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006012431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005 b type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 bet type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bo type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aanwendin type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2 sluiten wordt Mevr. Gaby Houdez, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 april 2005 en uitwerking op 1 april 2006.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndikeerden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006012431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005 b type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 bet type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bo type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aanwendin type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2 sluiten wordt de heer Serge Delfosse, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 april 2005 en uitwerking op 1 april 2006.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndikeerden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006012431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005 b type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 bet type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bo type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aanwendin type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2 sluiten wordt de heer Jean-Pol Danguy, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 april 2005 en uitwerking op 1 april 2006.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndikeerden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006012431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005 b type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 bet type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bo type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aanwendin type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2 sluiten wordt de heer Pierre Sohier, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 april 2005 en uitwerking op 1 april 2006.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndikeerden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006012431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005 b type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 bet type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bo type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aanwendin type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2 sluiten wordt de heer Miguel, Louis, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 juni 2005 en uitwerking op 1 juni 2006.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndikeerden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006012431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005 b type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 bet type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bo type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aanwendin type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2 sluiten wordt de heer Robert Vilmos, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 juni 2005 en uitwerking op 1 juni 2006.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndikeerden type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006012431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005 b type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2000 bet type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bo type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aanwendin type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2 sluiten wordt de heer Robert Louvet, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 maart 2005 en uitwerking op 1 maart 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^