Benoemingen
gepubliceerd op 20 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur, klasse A1 Bij koninklijk besluit van 23 november 2006, wordt dhr. Miala N'Dongala Jens, met ingang van Het bero

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006023310
pub.
20/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur, klasse A1 Bij koninklijk besluit van 23 november 2006, wordt dhr. Miala N'Dongala Jens, met ingang van 1 april 2006 benoemd tot stagedoend financieel inspecteur, klasse A1, in het Franse taalkader, bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^