Benoemingen
gepubliceerd op 24 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2004, wordt de heer Stéphane Rottenberg vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer », met ranginneming op 1 september 2003 en Bij

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2007014036
pub.
24/01/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003471 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003470 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het inrichtingsreglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 13 oktober 2004 type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 01/03/2005 numac 2004022981 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid sluiten, wordt de heer Stéphane Rottenberg vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer », met ranginneming op 1 september 2003 en uitwerking op 1 september 2004.

Bij koninklijk besluit van 20 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006012546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen van het Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de certificering van verleners van luchtvaartnavigatiediensten en de aanwijzing van verleners van luchtverkeersdiensten en meteorologische diensten type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006203980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203920 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Centrum voor gelijkheid van kansen en sluiten, wordt Mevr. Sarah Goossens vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer », met ranginneming op 1 januari 2004 en uitwerking op 1 januari 2005.

Bij koninklijk besluit van 20 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006012546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen van het Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de certificering van verleners van luchtvaartnavigatiediensten en de aanwijzing van verleners van luchtverkeersdiensten en meteorologische diensten type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006203980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203920 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Centrum voor gelijkheid van kansen en sluiten, wordt de heer Koen Vercauteren vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Juridische Normen en Geschillen », met ranginneming op 1 augustus 2005 en uitwerking op 1 augustus 2006.

Bij koninklijk besluit van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de principes van type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging en aanvulling van de collec type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een aanvullend type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006203948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging en aanvulling van de collec type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de regelgeving va sluiten, wordt de heer Jean-François Peereman vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Communicatie en Informatie », met ranginneming op 1 oktober 2005 en uitwerking op 1 oktober 2006.

Bij koninklijk besluit van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de principes van type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging en aanvulling van de collec type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een aanvullend type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006203948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging en aanvulling van de collec type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de regelgeving va sluiten, wordt de heer Frederik De Ridder vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » met ranginneming op 1 oktober 2005 en uitwerking op 1 oktober 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^