Benoemingen
gepubliceerd op 14 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008 wordt de heer Matungala-Mungoo benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Bij kon

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000244
pub.
14/03/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008 wordt de heer Matungala-Mungoo benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Juridische Normen en Geschillen, Franstalig kader, met ingang van 1 december 2007.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008 wordt Mevr. Sophie Mortier benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Bevolking en Veiligheid, Franstalig kader, met ingang van 1 december 2007.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008 wordt Mevr. Anne-France Nowicki benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Oerheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Bevolking en Veiligheid, Franstalig kader, met ingang van 1 december 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^