Benoemingen
gepubliceerd op 26 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 mei 2008 wordt Mevr. Laurence Henon, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 12 maart 2008 met ranginneming op 1 december 2006, in de Franse taalkader van Overee

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2008015096
pub.
26/06/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 mei 2008 wordt Mevr. Laurence Henon, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 12 maart 2008 met ranginneming op 1 december 2006, in de Franse taalkader van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in vast verband benoemd. Aan betrokkene wordt de vakrichting « Logistiek en Economaat » toegewezen met ingang van 1 december 2006.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^