Benoemingen
gepubliceerd op 05 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt de heer Bart Gheysens benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader, met ingang van 1

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000114
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt de heer Bart Gheysens benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2007 en wordt ingedeeeld in de vakrichting Bevolking en Veiligheid.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^