Benoemingen
gepubliceerd op 05 maart 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt de heer Bart Van Hecke benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de provin

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000116
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008011277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van een Netwerk van metrologische laboratoria type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de aanvullende werkloosheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008013037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2007 en voor het ja type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen va sluiten wordt de heer Bart Van Hecke benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de provinciegouverneurs, van de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en van de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, met ingang van 1 oktober 2007 en wordt ingedeeeld in de vakrichting Bevolking en Veiligheid.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^