Benoemingen
gepubliceerd op 24 december 2009

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2009 wordt de heer Bruno Zorzi benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale diensten, met ingang van 1 augustus 2009.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000833
pub.
24/12/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2009 wordt de heer Bruno Zorzi benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale diensten, met ingang van 1 augustus 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^