Benoemingen
gepubliceerd op 07 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, wordt Mevr. Gwendolyn Van Damme, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van Bij ko

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2009002046
pub.
07/07/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, wordt Mevr. Gwendolyn Van Damme, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 maart 2009 met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2008.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, wordt Mevr. Dominique Guiette, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 maart 2009 met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2008.

Bij koninklijk besluit van 9 juni 2009, wordt Mevr. Annelies Porteman, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 maart 2009 met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2008.

Bij koninklijk besluit van 9 juni 2009, wordt de heer Jeroen Caluwe, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 april 2009 met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2008.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat, 33 te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^