Benoemingen
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, wordt Mevr. Inge Jalet tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Ne Overee

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2009002082
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, wordt Mevr. Inge Jalet tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 8 juli 2009 met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2008.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^