Benoemingen
gepubliceerd op 09 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 maart 2009 wordt de heer Blomme, Ronny, adviseur directeur justiehuis klasse A3, geboren te Eeklo op 8 februari 1954 bevorderd door Bij koninkli

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009241
pub.
09/04/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 maart 2009 wordt de heer Blomme, Ronny, adviseur directeur justiehuis klasse A3, geboren te Eeklo op 8 februari 1954 bevorderd door verhoging naar de hogere klasse tot de graad van Adviseur-generaal - Regionaal Directeur Nederlandstalige Justitiehuizen klasse A4, in de vakrichting Algemeen Beheer, met ingang van 1 oktober 2008.

Bij koninklijk besluit van 20 maart 2009 wordt de heer Davreux, Stéphane, adviseur directeur justitiehuis klasse A3, geboren te Namen op 8 juli 1961 bevorderd door verhoging naar de hogere klasse tot de graad van adviseur-generaal - Regionaal Directeur Franstalige Justitiehuizen klasse A4, in de vakrichting Algemeen Beheer, met ingang van 1 november 2008.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^