Benoemingen
gepubliceerd op 16 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 januari 2009 wordt Mevr. Vanaerschot, Emmanuelle, met ingang van 6 oktober 2008, in vast dienstvervand benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Ge

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2009018079
pub.
16/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2008 type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2008. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009002015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van de eigenschap als ambtenaar van de Gerechtelijke Politie aan leden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 30/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009027054 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen voor de aangiften bedoeld in artikel 4, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en d sluiten wordt Mevr. Vanaerschot, Emmanuelle, met ingang van 6 oktober 2008, in vast dienstvervand benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Buitendiensten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^