Benoemingen
gepubliceerd op 05 maart 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 januari 2009 wordt de heer Dehaut, Philippe, benoemd tot bestuurssecretaris binnen het Franse taalkader van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewes Beroep t

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031078
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 januari 2009 wordt de heer Dehaut, Philippe, benoemd tot bestuurssecretaris binnen het Franse taalkader van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang van 1 mei 1998.

Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^