Benoemingen
gepubliceerd op 05 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Personeel. - Benoemingen Niveau A Bij beslissing van de raad van bestuur van 19 december 2008 wordt Mevr. Miriam Dubois vast benoemd via werving in de graad van attaché in het Franse taalkader met ingang van 1 december 2008(...) Bij beslissing van de

bron
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest
numac
2009031093
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Personeel. - Benoemingen Niveau A Bij beslissing van de raad van bestuur van 19 december 2008 wordt Mevr. Miriam Dubois vast benoemd via werving in de graad van attaché (niveau A/rang A1) in het Franse taalkader met ingang van 1 december 2008 na een stageperiode die inging op 1 december 2007.

Bij beslissing van de raad van bestuur van 19 december 2008 wordt de heer Jacques de Maere d'Aertrycke vast benoemd via werving in de graad van attaché (niveau A/rang A1) in het Franse taalkader met ingang van 1 december 2008 na een stageperiode die inging op 1 december 2007.

Bij beslissing van de raad van bestuur van 19 december 2008 wordt Mevr. Isabelle Penneman de Bosscheyde vast benoemd via werving in de graad van attaché (niveau A/rang A1) in het Nederlandse taalkader met ingang van 1 december 2008 na een stageperiode die inging op 1 december 2007.

Niveau C Bij beslissing van de raad van bestuur van 23 januari 2009 wordt Mevr.

Elodie Brognet vast benoemd via werving in de graad van adjunct (niveau C/rang C1) in het Franse taalkader met ingang van 1 januari 2009 na een stageperiode die inging op 1 juli 2008.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde beslissingen met individuele strekking kan bij de afdeling Administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze publicatie.

Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^