Benoemingen
gepubliceerd op 23 juni 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2008, wordt de heer Locoge, Nicolas, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrek Bij koni

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2009202685
pub.
23/06/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2008, wordt de heer Locoge, Nicolas, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Franstalig taalkader, met ingang van 1 maart 2008.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van somm type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogro type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de onderneming type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008013324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 b type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008013336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar sluiten, wordt de heer Declercq, Karel, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 16 juli 2008.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B, en C, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden a type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 houdende ontslag en benoeming van leden van de Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitker sluiten, wordt de heer Poliart, Hugo, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Franstalig taalkader, met ingang van 1 december 2008.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B, en C, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden a type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 houdende ontslag en benoeming van leden van de Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitker sluiten, wordt Mevr. Moreaux, Florence, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Franstalig taalkader, met ingang van 1 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B, en C, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden a type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 houdende ontslag en benoeming van leden van de Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitker sluiten, wordt de heer Hermans, Dieter, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Franstalig taalkader, met ingang van 1 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B, en C, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden a type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 houdende ontslag en benoeming van leden van de Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitker sluiten, wordt de heer Buyle, Steven, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B, en C, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden a type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 houdende ontslag en benoeming van leden van de Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitker sluiten, wordt de heer Vercauteren, Peter, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 15 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B, en C, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden a type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 houdende ontslag en benoeming van leden van de Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitker sluiten, wordt de heer Heyse, Steven, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 15 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B, en C, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden a type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 houdende ontslag en benoeming van leden van de Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitker sluiten, wordt Mevr. Kröther, Anne, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Franstalig taalkader, met ingang van 1 februari 2009.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B, en C, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden a type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 houdende ontslag en benoeming van leden van de Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitker sluiten, wordt Mevr. Cnockaert, Isabelle, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Franstalig taalkader, met ingang van 1 februari 2009.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009201749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekerin type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009009414 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Hoei type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van diverse leden van de stuurgroep vermeld in de artikelen 30bis, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der a type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende het gebruik van het loonboek sluiten, wordt de heer Cuvelier, Claude, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 april 2009.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^