Benoemingen
gepubliceerd op 25 september 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Kroonorde Gouden Medaille Koninklijk besluit van 28 september 2005 : Mevr. Gallin, Josiane, te Brugge. Mevr. Lannoo, te Brugge. Mevr. Delanghe, Ria, te Beernem. Mevr. Raes, Cecile, te Brugge. Zij n

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009204181
pub.
25/09/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Benoemingen Kroonorde Gouden Medaille Koninklijk besluit van 28 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering voor de jaren 2005-2006 van een stelsel van conventioneel brugp type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/05/2006 numac 2005202570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005202599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezo type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de methodes van voorafgaande informatie en van pla sluiten : Mevr. Gallin, Josiane, te Brugge.

Mevr. Lannoo, te Brugge.

Mevr. Delanghe, Ria, te Beernem.

Mevr. Raes, Cecile, te Brugge.

Zij nemen vanaf 28 september 2005 hun rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^