Benoemingen
gepubliceerd op 17 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2010 wordt Mevr. Sophie Coucke benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 Bij koni

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000720
pub.
17/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010024142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Belgische transplantatieraad type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010003286 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordiger van de Minister van Financiën bij de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010024143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010003308 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 05/05/2010 numac 2010011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 07/05/2010 numac 2010201889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren sluiten wordt Mevr. Sophie Coucke benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 december 2009.

Bij koninklijk besluit van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de koo type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010204505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de oprichting van de VZW "Tewerkstellings- en opl type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de oprichting van de VZW "Tewerkstellings- en opleidingsfonds voor sluiten wordt de heer Tom Peel benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 april 2010.

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende subsidie aan de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010011421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Bouw type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 78 op de spoorlijn 51B te Knokke-Heist machtigt mits het omleiden van het wegverkeer naar overweg nr. 79 langs bestaande wegenis sluiten worden de heer Pieter Wynant en de heer Christiaan Roets benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 maart 2010.

Brussel, 14 december 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^