Benoemingen
gepubliceerd op 14 mei 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010 werd, met ingang van 1 januari 2010, Mevr. Valérie HAESAERTS, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot d Overeenko

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011176
pub.
14/05/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 4 maart 2010 werd, met ingang van 1 januari 2010, Mevr. Valérie HAESAERTS, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de titel van attaché, met ranginneming op 1 januari 2009.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^