Benoemingen
gepubliceerd op 21 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 27 april 2010 werd, met ingang van 1 maart 2010, de heer Thibault Bertrand, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 to Bij konin

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011244
pub.
21/06/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 27 april 2010 werd, met ingang van 1 maart 2010, de heer Thibault Bertrand, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de titel van attaché, met ranginneming op 1 maart 2009.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2010 werd, met ingang van 16 februari 2010, de heer Olivier Vranckx, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 tot de titel van attaché, met ranginneming op 16 februari 2009.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^