Benoemingen
gepubliceerd op 16 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011 wordt Mevr. Francesca Nastri benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 jul Bij kon

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000655
pub.
16/11/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011009722 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 140.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de jaarlijkse toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011204678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel 7, Hoofdstuk 2, van de programmawet van 23 december 2009 type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011011415 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de beg type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Natuurpunt » type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 07/10/2011 numac 2011002045 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inz sluiten wordt Mevr. Francesca Nastri benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 juli 2011.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011009722 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 140.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de jaarlijkse toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011204678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel 7, Hoofdstuk 2, van de programmawet van 23 december 2009 type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011011415 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de beg type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Natuurpunt » type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 07/10/2011 numac 2011002045 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inz sluiten wordt Mevr. Séverine Alexander benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 augustus 2011.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober wordt de heer Thierry Bois d'Enghien benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 september 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^